Enrico Freitag

Enrico Freitag, o.T. (K1), 13,5 x 10,5 cm, Aquarell und Bleistift auf Ordnereinlage, 2014Enrico Freitag, o.T. (kleiner Tisch), 10,5 x 9,5 cm, Aquarell und Bleistift auf Ordnereinlage, 2014Enrico Freitag, o.T. (K2), 13,5 x 10,5 cm, Aquarell und Bleistift auf Ordnereinlage, 2014Enrico Freitag, o.T. (Jeans), 13,5 x 10,5 cm, Aquarell und Bleistift auf Ordnereinlage, 2014Enrico Freitag, Chor 1, 7,7 x 8,2 cm, Aquarellzeichnung, 2013Enrico Freitag, Bluff 2, 10,5 x 16 cm, Aquarellzeichnung, 2012