Pius Fox

Kamacit V

Pius Fox, Kamacit V, Öl auf Glas, 24 x 18 cm, 2017
Öl auf Glas
24 x 18 cm
2017