Tobias Stutz

Tobias Stutz, Stairway to…..VI, 50 x 25 cm, Oil on canvas, 2020Tobias Stutz, Stairway to….VII, 50 x 25 cm, Oil on canvas, 2020Tobias Stutz, Wohnmaschine, 50 x 100 cm, Oil on canvas, 2020Tobias Stutz, Siesta III, 50 x 25 cm, Oil on canvas, 2020Tobias Stutz, Tresor, 50 x 25 cm, Oil on canvas, 2020Tobias Stutz, Eckfenster, 50 x 25 cm, Oil on canvas, 2020Tobias Stutz, Siesta IV, 50 x 25 cm, Oil on canvas, 2020Tobias Stutz, Window, 60 x 30 cm, Oil on canvas, 2020